OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY - ABC ZAKŁAD POLIGRAFICZNY © 2011 INFOSESSION.EU
Informujemy, iż nasza firma realizuje projekt inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Nazwa projektu: „Rozszerzenie oferty produktowej firmy ABC Zakład Poligraficzny poprzez wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych”
Nazwa Beneficjenta: ABC Zakład Poligraficzny Joanna Żuwalska
Wartość projektu: 2 829 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 749 800,00 PLN

Ogólnym założeniem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkuzarówno lokalnym, jak również krajowym oraz europejskim.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup offsetowej maszyny drukującej.
Dzięki realizacji inwestycji powstaną nowe miejsca pracy oraz wprowadzone zostaną do oferty sprzedażowej nowe i ulepszone produkty


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu